skip to Main Content

ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

Η εταιρεία ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της το 2004, όπως την είχε οραματιστεί ο ιδρυτής και υπεύθυνος γεωτεχνικός Παππάς Αναστάσιος. Η σειρά προϊόντων που σήμερα προσφέρουμε, έχει τελειοποιηθεί νωρίτερα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ήδη το 1994 ξεκίνησαν οι πρώτες πειραματικές εφαρμογές σε διάφορες καλλιέργειες στην Κορινθία, Κρήτη αλλά και σιγά σιγά σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε συνεργασία με παραγωγούς, γεωπόνους, ερευνητικούς φορείς όπως ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και παλαιότερα το «WYE College University of London», τα Υγρά Οργανικά Λιπάσματα ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ μελετήθηκαν σε διάφορες καλλιέργειες όπως κηπευτικά, δένδρα και επιτραπέζια σταφύλια σε πρώιμες και όψιμες περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκαν τα καλλιεργητικά πρωτόκολλα της εταιρείας ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, καλύπτοντας τα περισσότερα και σπουδαιότερα είδη καλλιεργειών της χώρας μας, με στόχο την ασφαλή μεγιστοποίηση της παραγωγής και ποιότητας των προϊόντων.

Η παρασκευή των προϊόντων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ακολουθεί τις υψηλότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται προέρχονται κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και Αυστρία). Τα Υγρά Οργανικά Λιπάσματα ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ παρασκευάζονται κυρίως από οργανικές βρώσιμες πρώτες ύλες και φυτικά εκχυλίσματα στα οποία βασίζονται, έχοντας ως αποτέλεσμα να εφοδιάζουν τα φυτά με αμινοξέα, βιταμίνες, σάκχαρα και

μακρο-μικροστοιχεία. Αυτός ο συνδυασμός μας αποδίδει πρωιμότητα, μέγιστη ποσοτική και ποιοτική σοδειά, ενώ έχει βρεθεί μέσα από πειραματικές διαδικασίες η αύξηση της αντοχής των φυτών στο ψύχος και τη UV-ακτινοβολία.

Τα προϊόντα της εταιρείας ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στοχεύουν στην καλύτερη ανάπτυξη του φυτού, με την ενδυνάμωση των αμυντικών του μηχανισμών, μεγιστοποιώντας τις διεργασίες φωτοσύνθεσης και αναπνοής.

ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ

Τα Οπωροφόρα Φυτά Γκλαβάκη, ειναι η φυσική συνέχεια της μητρικής φυτωριακής οικογενειακής επιχείρησης που ιδρύθηκε το 1928 και αποτελούν το εξειδικευμένο εκείνο κομμάτι που ασχολείται με την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αποκλειστικά οπωροφόρων δενδρυλλίων κορυφαίας ποιότητας. Σε συνεχή συνεργασία με εξειδικευμένους Οίκους, Οργανισμούς και Ινστιτούτα της Ευρώπης στοχεύουν όχι μόνο την άριστη ποιότητα του φυτικού υλικού, αλλά νέα είδη, ποικιλίες, μεθόδους και τεχνικές καλλιέργειας για τον Έλληνα αγρότη.

ΙΓΒΦΠ-ΕΛΓΟ

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Γενική
Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), είναι ΝΠΙΔ, αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), και ιδρύθηκε με την αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

2284/Β/13-10-2011) μετά από συγχώνευση τεσσάρων Γεωργικών Οργανισμών. Η διοικητική του δομή απαρτίζεται από τέσσερις Διευθύνσεις. Συγκεκριμένα στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας υπάγονται έντεκα (11) Περιφερειακά Ινστιτούτα ανά την Ελλάδα και αποτελούν τον ερευνητικό ιστό του πρώην ΕΘΙΑΓΕ. Αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η διενέργεια έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, η διάχυση των γνώσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, η εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη γεωργία και ο έλεγχος στην αλυσίδα

παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων μέσω της έρευνας που διεξάγει, παράγει και μεταφέρει γνώση για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και την επίλυση επίκαιρων αγροτικών προβλημάτων. Κύριος στόχος της έρευνας είναι η συλλογή, διατήρηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων, όπως οι ντόπιες και εγχώριες ποικιλίες, άγρια συγγενή είδη των καλλιεργούμενων και αυτοφυή είδη μέσω της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού καθώς και η δημιουργία και αξιολόγηση νέων ποικιλιών και ειδών με βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα και προσαρμοστικότητα.

Η έρευνα σε επιμέρους τομείς φυτικής παραγωγής, εστιάζεται σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας, σιτηρά, κηπευτικά, άμπελο, φυλλοβόλα δένδρα και ακρόδρυα, ανθοκομικά, αρωματικά φαρμακευτικά και αυτοφυή της ελληνικής χλωρίδας. Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι είναι η γενετική και βελτίωση μέσω συμβατικών και σύγχρονων μεθόδων μοριακής και γονιδιωματικής, η γεωργία ακριβείας, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής και των εισροών με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Το ΤΕΙ Κρήτης, ένα από τα 36 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, προσφέρει ποιοτικές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, στη Γεωπονική Επιστήμη και στα Τρόφιμα, στην Πληροφορική και στις Επιστήμες Μηχανικών, στην Υγεία, την Οικονομία και τη Διοίκηση, καθώς και στο Περιβάλλον. Το ΤΕΙ Κρήτης αξιολογείται σταθερά σε πρωτεύουσα θέση μεταξύ των ομοτίμων του στην έρευνα και χαίρει αναγνώρισης για την άμεση συμβολή του στην ανάπτυξη της Κρήτης και της Χώρας. Το Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης έχει σήμερα εκτεταμένες επιστημονικές δραστηριότητες σε συνεργασία με εθνικές και διεθνείς ερευνητικές ομάδες που έχουν οδηγήσει αφ’ ενός σε σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα και αφ’ ετέρου στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή αναγνώριση. Το ΤΕΙ Κρήτης αναδεικνύεται στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας στις ερευνητικές δημοσιεύσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση και καταγράφει δείκτη απήχησης που ξεπερνάει τον παγκόσμιο μέσο όρο, έχοντας ήδη ξεπεράσει 6 Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι πόροι του ΤΕΙ Κρήτης από Ερευνητικά – Αναπτυξιακά Έργα ανήλθαν την περίοδο 2013-2016 σε περίπου 27 εκατ. Ευρώ.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν την εξαιρετική θέση του ΤΕΙ Κρήτης στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ανάμεσα στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η βασική και εφαρμοσμένη Έρευνα στο ΤΕΙ Κρήτης εστιάζεται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής όπως στη γεωργική βιοτεχνολογία, στις επιστήμες μηχανικού, στις επιστήμες υγείας, στις επιστήμες περιβάλλοντος και υλικών, στις θετικές επιστήμες, στις οικονομικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Η έρευνα στο ΤΕΙ Κρήτης είναι

οργανωμένη σε Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια (ΦΕΚ Αριθμ. 2461/2015), καθένα από τα οποία διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, εστιασμένη σε θεματικές περιοχές, αλλά και διαθεματικά με διεπιστημονική προσέγγιση, αναπτύσσει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες. Τα Εργαστήρια διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Το ΤΕΙ Κρήτης επιδιώκει συστηματικά και ενεργά την πρακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάπτυξης είτε μέσω πατεντών είτε παρέχοντας υπηρεσίες και δικαιώματα χρήσης σε εθνικές ή διεθνείς βιομηχανίες για συγκεκριμένα προϊόντα, είτε τέλος συνάπτοντας συμβάσεις για την από κοινού ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης έχει την ευθύνη για στην οικονομική και διοικητική διαχείριση των έργων έρευνας και ανάπτυξης που υλοποιούνται το ΤΕΙ Κρήτης. Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης είναι μία άρτια οργανωμένη υπηρεσία, που εξασφαλίζει την ποιοτική παρακολούθηση και διαχείριση των έργων Ε&Α του ΤΕΙ Κρήτης».

«Συγκεκριμένα, κύριος στόχος του Εργαστηρίου Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών είναι η συμμετοχή στην ανάπτυξη της τοπικής και της ελληνικής γεωργίας, μέσα από την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης και ταυτοποίησης βιολογικών ουσιών/ δευτερογενών μεταβολιτών των φυτών, βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη, γενοτύπων φυτών, μικροοργανισμών και εντόμων, φιλικών ή εχθρών των εμπορικά σημαντικών καλλιεργειών, με έμφαση στον έλεγχο των εχθρών και παθογόνων τους (ιδιαίτερα των καραντίνας), βιοσύνθεσης βιοενεργών ουσιών και αξιοποίησης φυτικών ενώσεων, όπως τα υδατικά εκχυλίσματα και τα αιθέρια έλαια. Επίσης, στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εντάσσεται η ορθολογική χρησιμοποίηση μεθόδων, μέσων και πρακτικών για την αντιμετώπιση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και αειφόρου διαχείρισής τους στα αγρο-οικοσυστήματα και στο ευρύτερο περιβάλλον.

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα πρώτα ιδρυθέντα Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ιστορία 87 ετών, 91 μέλη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ), 60 μέλη βοηθητικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, περίπου 1500 ενεργούς φοιτητές και 12500 αποφοίτους γεωπόνους. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Το τμήμα παρουσιάζει μία μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων. Το Τμήμα Γεωπονίας με την πλούσια εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα έχει μεγάλη συμβολή στην Εθνική Οικονομία, στην Αγροτική Ανάπτυξη της χώρας μας, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς επίσης έχει διαδραματίσει μέχρι σήμερα σημαντικό ρόλο στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων σε Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ερευνητικές πρωτοβουλίες μελών ΔΕΠ της Σχολής στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και την απορρύπανση.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ιδρύθηκε το 1925 ως το δεύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο οργανισμό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Το ΑΠΘ συμμετέχει σε 48 ερευνητικά δίκτυα και υλοποιεί πάνω από 2000 εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα ετησίως. Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες).Το ΑΠΘ συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή Συνέδρια (IAU, EUA, COIMBRA, EMUNI, AUFFrancophonie, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Πεκίνου, TIME κλπ), καθώς και σε 35 Διεθνείς Οργανισμούς και Δίκτυα και 5 Διεθνείς Φοιτητικές Ενώσεις. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, το ΑΠΘ είναι το κορυφαίο Ελληνικό Πανεπιστήμιο Κινητικότητας με περίπου 600 ενεργές διμερείς συμφωνίες για φοιτητές και ανταλλαγή απόψεων και 105 Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας με αντίστοιχα Πανεπιστήμια ή Ανώτατα Ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Η ανοδική πορεία του ΑΠΘ στις διεθνείς κατατάξεις τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι συνεχείς διεθνείς διακρίσεις των μελών του, επισφραγίζουν το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο. Το ΑΠΘ για το 2017 βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων της παγκόσμιας κατάταξης, μεταξύ των 4.438 που εξετάζει η QS, σε 18 από τα 46 θεματικά-επιστημονικά πεδία και μάλιστα σε 5 από αυτά βρίσκεται μεταξύ των 200 κορυφαίων. Όσον αφορά στη θέση του ΑΠΘ έναντι των υπολοίπων ελληνικών ΑΕΙ, το ΑΠΘ κατετάγη πρώτο σε 15 από τα 36 επιστημονικά πεδία στα οποία βαθμολογήθηκε.

Back To Top